Wetgeving

Pensionstal Klein Heiligenberg is er veel aan gelegen de richtlijnen uit hoofde van de laatste stand van wetgeving te volgen.

Bij het betrekken van een stal bij pensionstal Klein Heiligenberg wordt een stallingsovereenkomst opgesteld. Daarin worden de rechten en verplichtingen van staller en eigenaar eenduidig beschreven. Deze zijn gebaseerd op de door FNRS vastgestelde algemene voorwaarden. De stallingsovereenkomst treft u op deze website.

In het streven de dienstverlening voortdurend te verbeteren is een klachtenprocedure opgesteld. De beschrijving daarvan treft u op deze website.

Sinds april 2021 zijn de richtlijnen met betrekking tot Identificatie en Registratie nader aangescherpt. Deze impliceren voor pensionstal Klein Heiligenberg dat de op de stal aanwezige paarden moeten worden aangemeld op het Unieke BedrijfsNummer (UBN) in de daartoe door Rijksdienst Voor Ondernemingen (RVO) ontwikkelde database. De aanwezige paarden zijn aangemeld op het UBN van pensionstal Klein Heiligenberg.

De vaardigheden op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV) moeten worden bijgehouden. Periodiek nemen Edy en Liesbeth deel aan de hiervoor bestaande cursussen.

Door pensionstal Klein Heiligenberg is een beleid met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens vastgesteld. Het privacy beleid vindt u op deze website.