Disclaimer

Deze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. De pensionstal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. De Pensionstal draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie op internet.